تاثیر تغییر اقلیم جهانی بر داده های اقلیمی در حوضه روانسر سنجابی استان کرمانشاه

پیام:
چکیده:
در این پژوهش به بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر داده های دما و باران در حوضه روانسر سنجابی استان کرمانشاه پرداخته شد. برای این منظور با استفاده از داده های اقلیمی دما و بارندگی طی سال های 1979-2005 (دوره مشاهداتی)، مقادیر این متغیرها در سال های 2041-2100 (دوره پیش بینی) تحت سه سناریوی RCP8.5، RCP4.5 و RCP2.6 و مدل گردش عمومی جو CanESM2، پیش بینی شد. برای ریزمقیاس کردن داده های موردبررسی در حوضه موردمطالعه، از مدل SDSM استفاده شد. نتایج نشان داد که مقادیر میانگین بارندگی سالانه، دماهای حداکثر و حداقل سالانه در حوضه روانسر سنجابی در دوره پیش بینی 2041-2100 افزایش خواهند یافت. بیش ترین مقادیر پیش بینی شده این متغیرها مربوط به سناریوی RCP8.5 می باشد، به طوری که درصد افزایش میانگین بارندگی در ماه دسامبر با توجه به این سناریو و در دوره های پیش بینی 2041-2070 و 2100-2071 به ترتیب 153 و 6/159% در مقایسه با میانگین بارش در دوره مشاهداتی می باشد. با  در نظر گرفتن نتایج این پژوهش انتظار می رود که در راستای مدیریت صحیح منابع آب و تاثیر تغییر اقلیم بر آن، چشم اندازی درست بر وضعیت منابع آب این حوضه در آینده پیش روی مدیران منابع آب قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2126110 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.