مدل سازی مسئله ی چندهدفه ی مکان یابی تخصیص تسهیلات سلسله مراتبی با در نظر گرفتن ساختار صف و حل آن با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

پیام:
چکیده:

بیشتر مسایل مکان یابی که مطرح شده اند، با در نظر گرفتن این پیش فرض بوده اند که فقط یک نوع تسهیل قرار است مکان یابی شود؛ در صورتی که در بیشتر مواقع مدیران قصد مکان یابی تسهیلات مختلفی را دارند که به یک یا چند طریق با هم مرتبط اند. در این مقاله از نظریه ی صف از نوع M/M/1/K برای خدمت دهندگان بهره گرفته می شود. از جمله فرضیات در نظر گرفته شده در مدل این مقاله، وجود محدودیت ظرفیت در مراکز خدمت دهی است. مدل پیشنهادی از دسته مسایل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح است؛ حل این مدل با استفاده از الگوریتم فراابتکاری چندهدفه ژنتیک مرتب سازی نامغلوب و الگوریتم بهینه سازی چندهدفه ی ازدحام ذرات صورت گرفته و پارامترهای الگوریتم ها به کمک روش طراحی آزمایش های تاگوچی تنظیم شده است. در انتهای مقاله برای مقایسه ی عملکرد دو الگوریتم فراابتکاری از شاخص های مقایسه یی استفاده خواهد شد و با استفاده از آزمون فرض آماری نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2126581 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.