مدل یکپارچه ی کنترل فرایند آماری و سیاست نگهداری و تعمیرات مبتنی بر نظارت تاخیری در فرایندهای دو مرحله یی

پیام:
چکیده:

استفاده از سیاست نظارت تاخیری برای نظارت بر فرایندها از جدیدترین پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی کنترل فرایند آماری و نگهداری و تعمیرات مبتنی‌بر وضعیت است. در این پژوهش یک مدل یکپارچه‌ی کنترل فرایند آماری و نگهداری و تعمیرات مبتنی‌بر نظارت تاخیری در فرایندهای دومرحله‌یی طراحی شده است. نظارت تاخیری بدین معناست که فرایندها در ابتدای شروع به کار تحت کنترل هستند و نمونه‌گیری را می‌توان تا یک‌زمان برنامه‌ریزی شده به تعویق انداخت. ابزار نظارت بر فرایند، نمودارهای کنترل -\overlineX باقی‌مانده است. برای یکپارچه نمودن دو مدل کنترل فرآیند آماری و سیاست های نگهداری و تعمیرات، یک مدل ریاضی طراحی شده است که هزینه های مورد انتظار تولید در واحد زمان را از طریق به کارگیری الگوریتم فراابتکاری کمینه می کند. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی، یک مثال عددی ارایه شده که نتایج آن بیان‌گر عملکرد مطلوب مدل است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2126607 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.