طرح بهینه در سانسور فزاینده نوع دو با برداشت های دوجمله ای از توزیع رایلی براساس پیش بینی دونمونه ای بیزی و تابع هزینه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
طرح آزمایش سانسور فزاینده ی نوع دو یکی از روش های سانسور می باشد که در مطالعات طول عمر از اهمیت زیادی برخوردار است. این روش از سانسور به آزمایش گر این امکان را می دهد تا در مراحل مختلف آزمایش برخی از واحدهای تحت آزمایش را کنار گذاشت. یکی از سوالاتی که در طراحی مدل سانسور فزاینده مطرح می شود این است که چطور می توان تصمیم گرفت که در هر مرحله چند واحد را از آزمایش حذف کرد؟ برای پاسخ به این سوال با درنظر گرفتن معیارهای مختلف می توان جواب-های متفاوتی داد. در این مقاله با فرض اینکه طرح سانسور متغیری تصادفی از توزیع دوجمله ای باشد، قصد داریم پارامتر بهینه ی توزیع طرح سانسور فزاینده ی نوع دو هرگاه توزیع مورد بررسی توزیع رایلی باشد را با توجه به دو معیار هزینه ی آزمایش و میانگین توان دوم خطای پیش بینی در مسئله ی پیش بینی دونمونه ای بیزی، به دست آوریم. برای نشان دادن کارایی نتایج، مطالعه ی شبیه سازی و مثال واقعی با کمک نرم افزار MATLAB ارایه شده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
135 تا 157
لینک کوتاه:
magiran.com/p2126678 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!