نقش کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در انتقال میراث فرهنگی ناملموس

پیام:
چکیده:

هدف از تحقیق حاضر شناسایی میزان انتقال میراث فرهنگی ناملموس در کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان های مورد مطالعه می باشد. در این تحقیق کلیه آثار ثبت شده از ایران در حوزه میراث فرهنگی ناملموس، یونسکو و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری به عنوان میراث فرهنگی ناملموس ایران تعریف شد. این موضوع ها شامل 5 حوزه اصلی و 78 موضوع فرعی می شوند. جامعه پژوهش حاضر را کلیه کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، تهران، اصفهان و همدان تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از سیاهه وارسی محقق ساخته که کارمندان معاونت پژوهشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تکمیل گردید استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحقیق پیمایشی توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. شاخص های پژوهش نشان می دهد که بیشترین سهم امانت منابع در حوزه میراث فرهنگی ناملموس با 3/25 درصد در سال 2006 بوده است و کمترین درصد از سهم امانت مربوط به سال 2014 با 12/1 درصد می باشد. موضوع ادبیات شفاهی با 43/52 درصد، معرق کاری روی چوب و قلم زنی با 5/14 درصد و طبیعت و سرگرمی با 82/8 درصد از مهم ترین موضوعات به امانت رفته از کل موضوع های مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس در کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 5 استان مورد مطالعه بوده اند (2006- 2015میلادی). از میان 44 فعالیت "خدمات عمومی" اجرا شده در کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 5 استان مورد مطالعه، معرفی سرزمین با 43/8 درصد، قصه گویی با 57/7 درصد و نقاشی با 49/7 درصد بیشترین تاثیر را در جذب کاربران داشتند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2126736 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.