آینده نگاری کرامت منابع انسانی در سازمان های دولتی: مطالعه موردی

پیام:
چکیده:

کرامت از جمله مفاهیم جدید و اثرگذاری است که در حوزه منابع انسانی (به‏ ویژه آینده منابع انسانی) مطرح است. در پژوهش‏ های حوزه منابع انسانی به ‏ندرت به موضوع آینده ‏نگاری در خصوص کرامت انسانی و احترام به کارکنان پرداخته می‏ شود. این پژوهش، به یافتن عواملی می ‏پردازد که می‏ توانند آینده کرامت منابع انسانی را در سازمان تغییر دهند. روش پژوهش اکتشافی-تبیینی است. نمونه ‏گیری به صورت هدفمند و گلوله‏ برفی است. جامعه آماری شامل 14 نفر از صاحب‏ نظران و خبرگان سازمان هستند. به این ترتیب، از ژرفای داده‏ های خام با کدگذاری‏ های باز، انتخابی، و نظری نتایج به‏ دست می‏ آید. با کدگذاری باز، 148 مورد یافت شد. در مرحله کدگذاری نظری، عوامل گسترش اینترنت و شبکه‏ های اجتماعی، کاربرد تراشه ‏های هوشمند در مدیریت منابع انسانی، امنیت سایبری، ایجاد سازمان‏ های مجازی و کار گروهی، تغییر ساختار ارزش‏ ها در گذر زمان، و تفاوت در تعریف از احترام بین نسل‏ های مختلف، اخلاق در مدیریت، حفظ حریم خصوصی، زمینه ‏های فردی، بسترهای سازمانی و اجتماعی استخراج می‏ شوند. و از جمع‏ بندی آن‏ها در مرحله کدگذاری انتخابی سه پیشران فناوری و فناوری اطلاعات، اخلاق، و بسترهای لازم برای حفظ کرامت به‏ دست می‏ آیند. با استفاده از این پیشران‏ ها می‏توان سناریوهای مختلفی برای آینده کرامت منابع انسانی سازمان متصور شد. مدیران و کارکنان با استفاده از این سناریوها می‏توانند آینده کرامت منابع انسانی سازمان را به ‏گونه ‏ای اجرا کنند که به نفع سازمان و کارکنان باشد، تا هم سازمان به نتایج مورد نظر برسد و هم کارکنان دارای احترام، عزت، و کرامت باشند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2127411 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.