تشخیص آلزایمر در مراحل اولیه بیماری با استفاده از آنالیز ساختاری خطی تصاویر ام آر ای افراد سالمند و بیمار

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

سنجش بصری تصاویر MRI قادر به تفکیک آتروفی ناشی از آلزایمر و آتروفی ناشی از سالمندی نمی باشد. ازآنجایی که تشخیص بیماری آلزایمر در مراحل اولیه باارزش است بنابراین شناسایی راهی برای مشاهده آلزایمر در مراحل اولیه مفید است. این مطالعه بر اساس تشخیص کامپیوتری و استفاده از آنالیز ساختار بافت در تصاویر ام آر ای به منظور بهبود دقت تشخیص آلزایمر و جداسازی آتروفی آلزایمر در مراحل اولیه از آتروفی طبیعی ناشی از سالمندی است.

روش کار

تصاویر MR شامل 13 بیمار آلزایمر و 13 نفر سالم سالمند می باشد. بالای 270 پارامتر ساختار که مربوط به ROI انتخاب شده در هر تصویر توسط نرم افزار مزدا (ورژن 6-4) استخراج شده است. دو الگوریتم کاهش ویژگی که شامل الگوریتم فیشر و الگوریتم POE+ACC است برای انتخاب بهترین پارامترها بکار می روند. پارامترهای به دست آمده مورد آنالیز قرار گرفته که شامل آنالیزهای مولفه اصلی PCA ، آنالیز تفکیک خطی (LDA) است ماتریس کانفیوژن برای بررسی منحنی راک مربوط به ماکزیمم مقادیر آنالیزهای PCA,LDA برای مقایسه بهترین آنالیزها نیز بکار رفته است و سطح زیر هر نمودار نیز محاسبه شده است.

یافته ها

بهترین آنالیز مربوط به آنالیز LDA که دارای قدرت تفکیک درصد 96 بین آتروفی ناشی از آلزایمر در مراحل اولیه بیماری و آتروفی ناشی از سالمندی است.

بحث و نتیجه گیری

 هدف از این کار بررسی آتروفی ناشی از آلزایمر در مراحل اولیه و تفکیک آن با آتروفی ناشی از سالمندی است که در تصاویر MRI به صورت بصری قابل مشاهده نمی باشد. این روش می تواند به عنوان ابزار کمکی در بهبود دقت تشخیص آلزایمر بکار رود و در زمان و هزینه صرفه جویی کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2127424 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.