مطالعه تجربی و بررسی عملکرد شبکه های عصبی MLP و RBF برای مدل سازی فرآیند خشک شدن شلتوک در خشک کن مایکروویو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برنج یکی از گیاهان مهم تیره غلات است و غذای اصلی اکثر مردم دنیا به شمار می آید. خشک کردن برنج بعد از برداشت، به جهت غیرفعال کردن عاملین فساد، امری مهم و ضروری است. در این تحقیق به منظور بررسی اثر توان مایکروویو بر روی سینتیک خشک شدن شلتوک، ضریب نفوذ موثر رطوبت، درصد برنج سالم و کیفیت برنج از یک خشک کن مایکروویو استفاده شده است. به منظور خشک کردن شلتوک از رطوبت اولیه 21 درصد تا رطوبت نهایی 11 درصد از 3 توان270، 360 و 450 وات استفاده شد. همچنین مدل سازی سینتیک خشک شدن شلتوک در خشک کن مایکروویو با استفاده از 2 شبکه عصبی MLP و RBF انجام شد. نتایج حاصل از این بررسی بدین صورت بوده که حداکثر و حداقل زمان خشک شدن به ترتیب در توان 270 و 450 وات و برابر با 42 و 20 دقیقه بوده است.  با افزایش توان مایکروویو میزان شکستگی افزایش یافته و درصد برنج سالم کاهش می یابد. و همچنین خشک کردن برنج توسط خشک کن مایکروویو تاثیری بر روی کیفیت برنج نداشته است. از نتایج مدل سازی انجام شده می توان دریافت که شبکه RBF با تابع انتقال گوسی با شاخص پراکندگی و تعداد نورون بالا بهترین عملکرد را در قیاس با سایر حالات طراحی شده در شبکه RBF داشته است و شبکه  MLP با الگوریتم آموزش لونبرگ مارکوارت و تابع انتقال تانژانت سیگمویید با تعداد نورون پایین قادر بوده مدل سازی سینتیک خشک شدن را به خوبی انجام دهد. به طور کلی شبکه عصبی MLP عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی RBF داشته است و میزان خطا و ضریب همبستگی آن به ترتیب کمتر و بیشتر از شبکه عصبی RBF بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
331 تا 341
لینک کوتاه:
magiran.com/p2127645 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!