بررسی شیوع مسمومیت حاد درکودکان مراجعه کننده به بیمارستان باهنر کرج در سال های1394-1393

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

مسمومیت در کودکان یکی از مشکلات مهم در سلامت عمومی جامعه امروز می باشد و با توجه به شیوع بالای آن توجه خاصی را به خود معطوف کرده است. یکی از اساسی ترین عوامل ارتقای سلامت جامعه توجه ویژه به سلامت کودکان و نوجوانان می باشد و با توجه به اینکه تاکنون مطالعه جامع و کاملی در خصوص شیوع و عوامل مسمومیت در کودکان در استان البرز انجام نگرفته بود، بنابراین هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی علل مسمومیت در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان باهنر کرج در سال 93 و94 بود.

روش اجرا

در این مطالعه توصیفی- تحلیلی،  309 کودک زیر 14 سال مراجعه کننده به بیمارستان باهنر با تشخیص مسمومیت موردبررسی قرار گرفتند و اطلاعاتی شامل جنس، سن، عامل مسمومیت، علایم در زمان مراجعه، مدت بستری، بستری در pICU و سطح تحصیلات مادر جمع آوری شده و سپس برای سنجش رابطه بین متغیرهای کیفی دموگرافیک و نوع مسمومیت و یا سرانجام مسمومیت از آزمون آماری کای دو یا آزمون دقیق فیشر استفاده گردید و حداقل سطح معنی دار P<0.05  در نظر گرفته شد.

یافته ها

از کل 309 کودک موردمطالعه 4/54% پسر و 6/45% دختر بودند.68% موارد مسمومیت تصادفی بوده و مهم ترین عامل مسمومیت، مسمومیت دارویی با 5/48 درصد و مسمومیت با مواد مخدر با 9/23 درصد می باشد. مسمومیت با شوینده ها، مونواکسید کربن، الکل، مواد سوزاننده، مواد هیدروکربنی و حشره کش ها به ترتیب با 7/8 درصد، 8/7 درصد، 6/2 درصد، 3/2 درصد، 3/1 درصد و 1 درصد از عوامل دیگر مسمومیت در این استان به شمار می روند. 55 درصد بیماران نیاز به بستری در بخش PICU را داشته اند. 1/88 % از والدین از سطح تحصیلات پایین (زیر دیپلم) برخوردار بوده اند.

نتیجه گیری

 به نظر می رسد با توجه به فراوانی مسمومیت ها از جمله مسمومیت با داروها و مواد مخدر در استان و بالا بودن میزان شیوع آن در خانواده هایی با سطح تحصیلات پایین، لازم است آموزش همگانی و کافی و آگاهی دادن به والدین در مورد مسمومیت ها،  نحوه پیشگیری از آن ها و رعایت نکات ایمنی در نگهداری داروها در اولویت قرار گیرد تا سلامت این گروه از جامعه حفظ شود .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
209 -218
لینک کوتاه:
magiran.com/p2128753 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.