آموزش حفاظت از محیط زیست به کودکان (با تاکید بر آموزه های دینی)

پیام:
چکیده:

شکل گیری نگرش، ارزشها، تعهد و مهارتهای مورد نیاز برای حفظ و پشتیبانی محیط زیست در افراد، از سنین پایه آغاز میشود. آموزش از مهمترین و موثرترین شیوه های افزایش ادراک فرد و مهارت نسبت به مسایل و مشکلات محیط زیستی است و تغییرات رفتاری مثبت و پایدار را در راستای حفظ محیط زیست بدنبال دارد. اگر آموزش حفاظت از محیط زیست از ابتدا برای کودکان آغاز شود، تغییراتی را در نگرش، آگاهی و مهارتهای آنان ایجاد خواهد کرد و کودکان میتوانند بطور کاربردی در محیط پیرامون خود به حفاظت از محیط زیست پرداخته و از منابع بطور صحیح استفاده نمایند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل آموزش محیط زیست به کودکان، با تاکید بر آموزه های دینی، و بروش توصیفی تحلیلی، با استفاده از فیش برداری انجام شده است. در این تحقیق، پس از بررسی تحقیقات انجام شده مرتبط، تعاریف و اصطلاحات متصل با پژوهش ارایه شده است. در ادامه، جایگاه محیط زیست، اهمیت حفظ محیط زیست، آموزش، بستر اصلی محیط زیست، ضرورت آموزش محیط زیست، فلسفه آموزش محیط زیست، اهداف آموزش محیط زیست، تاثیر محیط زیست سالم بر انسان و ضرورت آموزش کودکان برای حفاظت از محیط زیست، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مهمترین نتیجه بدست آمده اینست که حفاظت از محیط زیست را باید از کودکی آموزش داد چراکه آموزش در کودکی، مشارکت برای حفاظت از محیط زیست در بزرگسالی را بدنبال دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2129731 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.