بررسی مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین ورزشکاران بدنساز زن و مرد شهرستان تربت حیدریه در سال 1397

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سوء مصرف استروییدهای آنابولیک بعنوان مشکل اساسی در بسیاری از رشته های ورزشی بویژه پرورش اندام است. استفاده نادرست از استروییدهای آنابولیک می تواند منجر به ایجاد مشکلات جدی و در برخی موارد تهدیدکننده حیات مانند آسیب کبدی، کلیوی و قلبی- عروقی گردد. این مطالعه با هدف بررسی مصرف استروییدهای آنابولیک در بین ورزشکاران بدنساز شهرستان تربت حیدریه انجام شد.

روش ها

تحقیق حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است. 274 ورزشکار زن و مرد، مشارکت کنندگان مورد مطالعه را تشکیل می دادند. ابزار گردآوری مطالعه پرسشنامه ی محقق ساخته بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردید.

نتایج

براساس یافته ها، استروییدهای آنابولیک (29/79%) بیشترین میزان مصرف را در بین بدنسازان مرد و مکمل های ویتامینی (16/40%) بیشترین میزان مصرف را در بین بدنسازان زن داشت.

نتیجه گیری

مطالعه حاضر حاکی از میزان بالای مصرف استروییدهای آنابولیک در ورزشکاران شهر تربت حیدریه است که عدم اطلاع رسانی و توصیه های مناسب می تواند منجر به سوء مصرف مواد گردد. توجه به برنامه های پیشگیری و آموزشی  ورزشکاران در این زمینه ضروری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2130336 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.