تاثیر گیاه دارویی گل سرخ بر اختلال عملکرد جنسی زنان و مردان: مرور نظامند مطالعات کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اختلال عملکرد جنسی شایع ترین مشکل روانی در جمعیت عمومی می باشد. هزینه بالا و عوارض جانبی درمان های کنونی، موجب برانگیختن انگیزه محققین برای جستجوی دیگر گزینه های درمانی شده است. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی و جمع بندی نتایج کارآزمایی های بالینی انجام شده در مورد اثر گیاه دارویی گل سرخ بر  اختلال عملکرد جنسی به روش مرور  نظامند می باشد.

روش ها

در این مطالعه، پایگاه های اطلاعاتی EBSCO، Web of Science، Scopus، SID، Magiran و Irandoc و موتورهای جستجوی google scholar و PubMed بدون محدودیت زمانی و با کلیدواژه های Rosa، Rosa damascena، Rosaceae، Sexual function، sexual dysfunction، Sexuality، Sexual مورد جستجو قرار گرفت. جستجو، غربالگری، انتخاب و ارزیابی کیفیت مقالات توسط دو پژوهشگر به طور مستقل صورت گرفت. ارزیابی کیفیت مقالات با استفاده از ابزار ارزیابی خطر سوءگیری کاکراین انجام شد.

نتایج

از مجموع 251 مقاله یافت شده در جستجوی اولیه، 6 مقاله و یک پایان نامه دارای معیارهای ورود به مطالعه (178زن و 55 مرد) بودند. اغلب مطالعات دارای کیفیت بالایی بوده و تنها یک مطالعه در حیطه تورش عملکرد و یک مطالعه در حیطه تورش انتخاب خطر سوءگیری بالایی داشت. بر اساس نتایج مطالعات، گل سرخ منجر به بهبود اختلال عملکرد جنسی در بیماران مبتلا به افسردگی، مردان و زنان تحت متادون تراپی، زنان یایسه و زنان سنین باروری می گردد.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
80 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2130337 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.