بررسی سنجه های رشد و رنگدانه های فتوسنتزی گیاه چنگال آبی (Ceratophyllum demersum) در رویارویی با نانوذرات نقره

پیام:
چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نانوذرات نقره بر سنجه های رشد و محتوای رنگدانه های گیاه چنگال آبی بود. از این رو آزمون سم شناسی در غلظت های مختلف نانوذرات نقره (0، 001/0،  005/0،  025/0، 05/0،  1/0،  5/0) طی یک دوره 14 روزه در محیط کشت نیم هوگلند انجام شد. نتایج حاصل بیانگر این بود که با افزایش غلظت نانو ذرات نقره، سنجه های رشد گیاه چنگال آبی به طور معنی داری کاهش می یابند. همچنین محتوای کلروفیل های a و b و کلروفیل کل در گیاه چنگال آبی در رویارویی با غلظت های مختلف نانوذرات نقره پاسخی زنگوله ای نشان داد؛ به بیان دیگر، محتوای کلروفیل به طور معنی داری در غلظت های بالا و پایین به ترتیب کاهش و افزایش یافت (05/0>p). نتایج این آزمایش بیانگر اثرات سمی نانوذرات نقره بر سنجه های رشد و محتوای کلروفیل گیاه چنگال آبی است. بنابراین، با توجه به این که رهایش نانوذرات نقره در بوم سازگان های آبی می تواند وضعیت سلامتی و حیات آبزیان را با خطر رو به رو کند، احتیاط بیشتر در زمینه مدیریت پسماندهای محتوی نانو ذرات نقره ضروری می باشد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
94 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2130751 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.