رافضه: بررسی مقدماتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مونتگمری وات عنوان «رافضه» را در چهار بخش مطرح می کند: 1. سنت فرقه نگاری؛ 2. معرفی متکلمان رافضه؛ 3. معنای اصطلاح «رافضه»؛ 4. رابطه رافضه و امامیه. وی پژوهش خود را بر دو اثر، یکی از اهل سنت، اشعری، و دیگری از شیعه امامیه، نوبختی، مبتنی کرده است. وی به صورت مقایسه ای مطالب دو کتاب را درباره فرقه های شیعی مطرح می کند و می کوشد به شکل تاریخی پیدایش و سیر تحول آن جریان ها را بکاود و ارتباط، شباهت ها و تفاوت های میان آنها را بررسی کند. به نظر وات، فرقه های شیعی وابسته به یک جنبش عام نبوده اند، اما شباهت هایی میانشان وجود دارد. مهم ترین مسئله ای که نویسنده بدان پرداخته چگونگی به امامت رسیدن رهبران شیعیان بوده است. وی با مطالعه فعالیت های سیاسی جریان های مختلف شیعی و ارتباط آنها با بدنه سیاسی حاکم عباسی، در جست وجوی اهداف سیاسی شیعیان بوده است. البته از نویسنده انتظار می رفت که به خاستگاه، مفهوم و سیر تطور معنای این واژه توجه کند، اما در این خصوص کار چندانی صورت نگرفته است. افزون بر آن، کاستی هایی دیده می شود. همچنین، دیدگاه های نادرستی به امامیه نسبت می دهد که نیازمند نقد است. از این رو توضیحات لازم و نقد محتوایی مطالب نویسنده در پاورقی ها بیان شده، و متن مقاله صرفا حاوی عبارات نویسنده است. در انتها نیز نقد روشی مقاله حاضر صورت گرفته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
115 تا 140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2131050 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!