ارزیابی ژلاتین استخراج شده از پوست تاسماهی سیبری (Acipenser baerii, Brandt, 1869) و تولید فیلم زیست تخریب پذیر

پیام:
چکیده:
هدف

در این تحقیق، استخراج ژلاتین از زایدات تاسماهی سیبری و استفاده از آن در تهیه فیلم، مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

استخراج ژلاتین به روش توام اسید و باز صورت گرفت. بعد از ارزیابی خصوصیات ژلاتین استخراج شده (درجه بلوم، pH، تست زتا و دما و زمان باز و بسته شدن ژل)، از محصول نهایی به روش کاستینگ فیلم تولید شد.

یافته ها

نتایج نشان داد بازده استخراج ژلاتین از زایدات تاسماهی 06/20% بود که میزان پروتیین، pH، درجه سختی ژل و دما و زمان بسته و باز شدن ژل به ترتیب، 6/0 ± 2/79%، 4، 4/0 ± 2/160 گرم، 2/0 ± 1/13 درجه سانتی گراد در 5/0 ± 3/180 ثانیه و 5/0 ± 33/19 درجه سانتی گراد در 5/0 ± 66/140 ثانیه بود. ارزیابی پتانسیل زتا حاکی از مثبت بودن بار سطحی ژلاتین بود. فیلم خوراکی حاصل از ژلاتین دارای ضخامت، رطوبت، حلالیت، مقاومت کششی، کشش تا لحظه پاره شدن و نفوذپذیری به ترتیب، 0 ± 05/0 میلی متر، 5/1 ± 2/10%، 7/3 ± 79%، 7/0 ± 01/30 مگاپاسکال، 6/3 ± 5/77% و g mm/h mm2kpa×10-6 0 ± 5/3 گزارش گردید. تصاویر حاصل از SEM در فیلم، ساختاری صاف و بدون ترک خوردگی نشان داد. همچنین نتایج حاصل از FTIR گویای شکل گیری باندهای آمیدی در ناحیه 3277، 1633، 1530 و cm-1 1236 بود.

نتیجه گیری

با توجه به بازده و خصوصیات ژلاتین، و خصوصیات مکانیکی و فیزیکی فیلم حاصل، می توان از آن برای تهیه فیلم های زیست تخریب پذیر در نگهداری مواد غذایی بهره برد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p2132002 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.