بررسی تاثیر تغییر شکل در پلان سرریز کنگره ای بر افزایش ضریب دبی جریان به کمک مدل عددی Flow-3D

پیام:
چکیده:
مهندسین همواره در جستجوی راه هایی برای کنترل سیلاب و افزایش دبی عبوری از کانال ها و رودخانه ها  هستند. به کارگیری سرریز کنگره ای به عنوان راه حلی جهت افزایش دبی عبوری پیشنهاد می گردد. در این تحقیق سرریز کنگره ای با زاویه دیواره شش درجه با استفاده از مدل Flow-3D و به کمک نتایج آزمایشگاهی محققین قبلی شبیه سازی گردید. پس از صحت سنجی، تغییرات ضریب دبی سرریز با زاویه های دیواره برابر با 45 و 85 درجه و شکل دهانه به صورت نیم دایره و مثلثی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی حاکی از آن است که ضریب دبی در سرریز کنگره ای با زوایای دیواره 45 و 85 درجه به طور متوسط به ترتیب 24/1 و 28/2 برابر مقدار ضریب دبی در سرریز با زاویه دیواره شش درجه می باشد. هم چنین ضریب دبی در سرریز با دهانه مثلثی و نیم دایره ای شکل، به طور متوسط به ترتیب افزایش 29/50 و 16/4 درصدی نسبت به ضریب دبی در سرریز با دهانه خطی دارد. در نهایت رابطه ای به منظور پیش بینی ضریب دبی در سرریز کنگره ای پیشنهاد گردید که با دقت قابل قبولی قادر به تخمین ضریب دبی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2132023 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.