آسپرژیلوزیس مهاجم در COVID 19 :مروری بر مطالعات گذشته و ارائه راهکار های تشخیصی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

COVID-19 بیماری نو پدیدی هست که به وسیله کروناویروس جدیدی به نام کروناویروس سندروم تنفسی حاد شدید 2 (SARS-CoV-2) ایجاد می شود. سوپراینفکشن به وسیله باکتری ها و قارچ ها در ریه این بیماران می تواند باعث پیچیدگی تظاهرات بالینی و درمانی و همچنین افزایش مرگ و میر شوند. در مطالعه حاضر با مروری بر مطالعات انجام شده قبلی بر روی آسپرژیلوزیس مهاجم (IA) در زمینه بیماری های ویروسی و تطبیق آن با COVID-19 پرداخته و ضرورت تشخیص IA در افزایش میزان بقاء بیماران مبتلا خاطر نشان می شود.

مواد و روش ها

در این مطالعه مروری، با جستجو در سایت های Pubmed ، Google Scholar،Web of Science  و با استفاده ار کلمات کلیدی COVID-19، SARS-CoV-2، آنفلونزا، آسپرژیلوزیس مهاجم و بیماری های قارچی مهاجم مرتبط جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفتند.

یافته ها

 عفونت همزمان با قارچ ها در بیماران مبتلا به COVID-19 بین 2/3 الی 1/27 درصد، از کشور چین گزارش شده است. نتایج نشان داد میزان ابتلا به عفونت های همزمان با سایر ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها، در بیماران با پنومونی شدید مبتلا به COVID-19 نسبت به بیماران با پنومونی ملایم به طور قابل توجهی افزایش می یابد. در این دسته از بیماران، فلور قارچی روده هم به طور معنی داری با افراد سالم، متفاوت گزارش گردید.

استنتاج

تمرکز بالای کادر درمانی در مواجهه با بیماران COVID-19 بر کنترل سوپراینفکشن باکتریایی، می تواند با غفلت از بیماری های کشنده قارچی باعث افزایش میزان مرگ و میر در این دسته از بیماران شود. از این رو تشخیص زودرس بیماری های قارچی مهاجم در این بیماری نوپدید قویا پیشنهاد می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
169 تا 178
لینک کوتاه:
magiran.com/p2132127 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!