تحلیل شکاف فناوری صنعت فولاد ایران با کشورهای منتخب از منظر بهره وری

پیام:
چکیده:

توسعه فناوری عامل اصلی توسعه اقتصادی بلندمدت شناخته شده است. در این راستا تحریک نوآوری به منظور حفظ موقعیت در رقابت جهانی ضروری به نظر می رسد. طراحی و ارزیابی هر خط مشی نوآوری مستلزم جستجوی روش هایی برای اندازه گیری و مقایسه میزان توانایی فناورانه کشورهای مختلف است. مقاله حاضر به منظور بررسی میزان تفاوت توانایی فناورانه کشورهای برتر تولیدکننده فولاد در جهان، به بررسی و تخمین شکاف فناوری در صنعت فولاد ایران با 13 کشور منتخب می پردازد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان شکاف فناوری، و ارایه راهکارهایی جهت رفع این شکاف فناوری می باشد. به این منظور مبتنی بر روش اقتصادسنجی، دو دسته داده های ورودی (مواد اولیه، مصرف انرژی و نیروی انسانی) و خروجی (تولید کل فولاد) در بازه زمانی 2009-2014 از طریق پایگاه های داده مختلف جمع آوری، و از طریق نرم افزارهای فرونتایرو گمز تحلیل شدند. نتایج مبتنی بر تخمین مرزهای فناوری هر گروه از کشورها و مقایسه آنها با فرامرز فناوری موجود، حاکی از آن است که ایران بعد از روسیه بیشترین شکاف فناوری را در صنعت فولاد نسبت به کشورهای منتخب دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2132577 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.