صفت های ساختاری و زیست توده گونه Capparis spinosa در مراتع قشلاقی بیله سوار، اردبیل

پیام:
چکیده:

اندازه گیری ویژگی های گیاهی یکی از ملزومات اساسی محاسبه تنوع عملکردی گیاهی است؛ از این رو در پژوهش حاضر، ویژگی های گیاهی کاپاریس (Capparis spinosa L.) در مکان های معرف پراکنش آن در مراتع قشلاقی روح کندی، قره دره و قشلاق نر بیله سوار اندازه گیری شدند. نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی سیستماتیک درون 30 پلات 2×2 مترمربعی که با فاصله 30 متر از یکدیگر در امتداد سه ترانسکت 300 متری مستقر شدند، انجام شد. در هریک از مکان ها، ویژگی های گیاهی (صفت های ساختاری و زیست توده) 10 پایه C. spinosa سالم و قوی که به خوبی رشد کرده بودند، اندازه گیری شدند. قطر تاج و قطر یقه هر پایه، تعداد جست های هر پایه، ارتفاع هر جست، تعداد شاخه های فرعی هر جست، طول هر شاخه فرعی، تعداد میوه هر جست، سلامت میوه ها، طول و عرض میوه های هر جست (صفت های ساختاری) و وزن میوه با دمگل، تعداد گل یا غنچه هر جست و وزن تر هر جست (صفت های زیست توده) مدنظر قرار گرفتند. نتایج مقایسه ویژگی ها نشان دادند مقادیر صفت های ساختاری تعداد میوه هر جست و میانگین وزن هر میوه در مراتع با طبقه وضعیت متفاوت، یکسان نیست. اگرچه بین صفت های ساختاری و زیست توده C.spinosa در مکان های پراکنش تفاوت معنا دار وجود دارد، به نظر می رسد صفت های ساختاری و صفت های زیست توده با یکدیگر همبستگی دارند و توجه به یکی سبب تقویت عامل دیگر می شود؛ ازاین رو، اگر هدف مدیریت از مرتع کاری گونه C.spinosa، حفاظت خاک و ترسیب کربن باشد، ضرورت دارد این گیاه در مکان هایی توسعه داده شود که به افزایش صفت های ساختاری آن منجر شود و اگر هدف مدیریت از مرتع کاری آن، بهره بردای گیاه دارویی باشد، ضرورت دارد در مکان هایی توسعه داده شود که صفت های زیست توده آن افزایش یابند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2133044 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.