دیپلماسی علمی ایران در قفقاز جنوبی مطالعه ی موردی: جمهوری آذربایجان

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های پس از فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری اسلامی ایران در همسایگی قفقاز جنوبی، تهدیدها و فرصت های جدیدی را تجربه کرده است. دگرگونی های مهم در صحنه جهانی و منطقه ای، شیوه ها و ابزارهای در اختیار سیاستگذاران برای تحقق منافع ملی را تحت تاثیر قرار داده است. اکنون نقش موثری که دیپلماسی علمی می تواند در دستیابی به اهداف سیاست خارجی ایفا کند، پذیرفته شده است. رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای ایران هم دیپلماسی علمی را به بخشی از سیاست قفقازی خود تبدیل کرده اند. در مقاله پیش رو در پی پاسخ به این پرسش هستیم که دیپلماسی علمی تاکنون چه نقشی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان ایفا کرده است و در آینده چه سهمی می تواند در این روابط داشته باشد؟ فرضیه نویسندگان این است که با توجه به ظرفیت های مناسب و قابل توجه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران، دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای فعال در این منطقه شکل نگرفته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2133080 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!