مقایسه ی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

شورای امنیت، هرگاه احساس کند که مسئله ای به عنوان بحران، امنیت و صلح بین المللی را به خطر می اندازد وارد می شود. بحران های بین المللی از جمله بحران هسته ای ایران و کره شمالی، از جمله بحران هایی هستند که توجه نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد را به خود معطوف ساخته است. سوال اصلی این مقاله این است که عملکرد شورای امنیت در قبال پرونده هسته ای ج.ا.ایران وکره شمالی چگونه بوده است. فرضیه ی ما در این پژوهش آن است که عملکرد شورای امنیت در قبال پرونده اتمی ایران و کره شمالی تبعیض آمیز بوده است. هدف ما در این پژوهش آن است که عملکرد شورای امنیت را در قبال برنامه هسته ای این دو کشور مورد بررسی قرار دهیم.    یافته های تحقیق حاکی از آن است که هر دو این کشورها در معرض تحریم های اقتصادی، فشارهای سیاسی و تهدیدات نظامی بوده اند. در حالی که کره شمالی صریحا اعلام نموده خواهان استفاده های نظامی است، جمهوری اسلامی ایران، همواره اعلام کرده است قصد دارد از انرژی هسته ای در راه اهداف صلح جویانه استفاده کند و به NPT پایبند بوده است. این پژوهش با روش مقایسه ای با مطالعه ی کتب، مقالات، اسناد و... انجام شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2133083 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!