بازدارندگی منطقه ای و تامین امنیت جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

نظریه ی بازدارندگی یکی از نظریات مبتنی بر ریالیسم و واقع گرایی در عرصه ی بین الملل است که عمدتا پس از جنگ جهانی دوم و با تضعیف آرمانگرایی، مورد توجه نظریه پردازان مسایل استراتژیک قرارگرفت.این نظریه در روابط بین الملل به«قدرت»به عنوان مولفه ی اصلی تبیین کننده روابط بین کشورها تاکید می کند و ضمن رد نظرات «ایده آلیستی» براین باور است که میزان قدرت دولتها، تاثیر مستقیم بر میزان امنیت ملی آنها دارد. مقاله حاضرضمن بررسی وتجزیه و تحلیل نظریه بازدارندگی تلاش دارد نوع انطباق این نظریه را با موقعیت کنونی انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قراردهد.با توجه به خصومت ذاتی جهان غرب با انقلاب اسلامی ولزوم مقابله با آن و حفاظت کشور وانقلاب این نوشتار معتقد است که بازدارندگی منطقه ای می تواند تامین کننده امنیت ملی ایران و در نتیجه انقلاب اسلامی در خاورمیانه و جهان باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2133085 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!