بررسی اپیدمیولوژی خودکشی در شهرستان اسدآباد طی سال های 1395-1390: یک مطالعه توصیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

خودکشی یکی از بزرگ ترین مشکلات پزشکی و اجتماعی جهان است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اپیدمیولوژیکی خودکشی در شهرستان اسدآباد طی سال های 1390-1395 انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی، اطلاعات دموگرافیک و اپیدمیولوژیک موارد اقدام به خودکشی و خودکشی کامل طی سال های 1390-1395 با استفاده از فرم های مخصوص خودکشی بایگانی شده در شبکه بهداشتی-درمانی شهرستان اسدآباد استخراج شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

میزان شیوع کلی خودکشی 797 در هر صد هزار نفر (804 مورد)، میزان شیوع خودکشی فرجام یافته 21 در هر صد هزار نفر (21 نفر) و ناموفق 776 در هر صد هزار نفر (783 نفر) بود. زنان (934 در هر صد هزار نفر) (466 نفر)، افراد مجرد (1548 در هر صد هزار نفر) (374 نفر)، افراد دارای مدرک متوسطه (3889 در هر صد هزار نفر) (258 نفر)، افراد غیر شاغل (790 در هر صد هزار نفر) (577 نفر)، افراد ساکن در شهر (792 در هر صد هزار نفر) (289 نفر) و فصل پاییز (240 در هر صد هزار نفر) (243 نفر) بیش ترین میزان شیوع خودکشی را به خود اختصاص دادند. مهم ترین دلیل اقدام به خودکشی، دعوا و مشاجره های خانوادگی (432، 7/53 درصد) و شایع ترین روش، مصرف قرص (582، 4/72 درصد) بود.

نتیجه گیری

مهم ترین علت خودکشی مشاجرات خانوادگی و رایج ترین شیوه خودکشی، استفاده از قرص می باشد؛ می توان با اجرای برنامه های مداخله ای متناسب مانند تاسیس مراکز مشاوره خانواده و آموزش کافی به خانواده ها و گروه های آسیب پذیر و هم چنین با کاهش دسترسی به وسایل خودکشی در جهت کاهش میزان شیوع خودکشی گام برداشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
235 -250
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134772 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.