بازنگری فوزولینیدهای اواخر پرمین زیرین در شمال طبس، شرق ایران مرکزی و کاربردهای تکتونیکی، آب و هوایی و جغرافیای زیستی دیرینه آنها

پیام:
چکیده:

سازند باغ ونگ به سن یاختاشین بالایی تا بلورین بالایی در دو برش چینه شناسی در شمال طبس در شرق ایران مرکزی مطالعه شد. بررسی فوزولینیدها و فرامینیفرهای کوچک سازند باغ ونگ در دو برش مطالعه شده به شناسایی جنس ها و گونه های جدید منجر شد که برای نخستین بار در رسوبات یاختاشین بالایی و بلورین ایران گزارش می شوند. بر اساس فوزولینیدهای شناسایی شده، سه بایوزون Pamirina darvasica-Sakmarella spp.  به سن یاختاشین بالایی، Chalaroschwagerina vulgarisiformis به سن بلورین زیرین و Misselina termieri به سن بلورین بالایی در برش باغ ونگ و دو بایوزون Misellina (Brevaxina) dyhrenfurthi-Chalaroschwagerina vulgarisiformis به سن بلورین زیرین و Misellina cf. termieri به سن بلورین بالایی در برش شش انگشت شناسایی شدند. داده های مغناطیس دیرینه و زمان فعالیت های ولکانیکی در بلوک های سیمرین همراه با شواهد ظهور فوزولینیدها در اواخر پالیوزوییک نشان می دهند زمان بازشدگی نیوتتیس در این بلوک ها یکسان نبوده و در بلوک های واقع در بخش های شمالی مانند ایران، جنوب و مرکز افغانستان و جنوب شرق پامیر سریع تر از بلوک های جنوبی مانند کیانگ تانگ و بایوشان آن انجام شده است. ظهور فونای فوزولینیدی آب های گرم عرض های جغرافیایی دیرینه مناطق استوایی و نیمه استوایی مانند  verbeekinids و neoschwagerinids طی زمان بلورین در بلوک های سیمرین تنها به علت حرکت به سمت شمال بلوک های سیمرین نبوده، بلکه عواملی نظیر گرم شدن جهانی در زمان بلورین و همچنین جریان های اقیانوسی نیز تاثیرگذار بوده اند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135101 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.