تحلیل نقدهای وارده بر تئوری عاملیت (در بستر مدیریت دولتی)

پیام:
چکیده:

تیوری عاملیت به رابطه کارگزاری معطوف است. رابطه کارگزاری بیانگر آن است که یک طرف (کارفرما) کاری را به دیگری (کارگزار) ارجاع می دهد یا تفویض می کند. در این مقاله، ابتدا  به تعریف تیوری، مفروضات و قراردادهای رایج در تیوری از جمله؛ قرارداد جبران خدمت مبتنی بر نتایج، جبران خدمت مبتنی بر رفتار، مبتنی بر حقوق، مبتنی بر هزینه خدمات و مبتنی بر هزینه سرانه خدمات مطرح گردیده است. سپس نقدهای وارد شده به تیوری را بیان شده، از جمله مهمترین انتقادات وارده به تیوری؛ اقدمات پنهانی، اطلاعات پنهانی، فردگرایی، تعقل گرایی، اثرات انتخاب نامطلوب، خطر اخلاقی و قرارداد سودمحور می باشد. در انتها با تحلیل بر نقدهای وارده به تیوری سعی در پاسخ به آنها از دو زاویه برآمده ایم: از زوایه پاسخ به نقد (دفاع از تیوری) و  نقد از زاویه دیگر. در نهایت تیوری عاملیت در بستر مدیریت دولتی تحلیل شده، و با بیان تاثیر این تیوری در تفکر سازمانی به بیان پیشنهاداتی از جمله؛ مشخص کردن موکلین و کارگزاران، اعمال سازکارهای نظارتی مناسب و سیستم پاداش مبتنی بر عملکرد برای کاربردی کردن این تیوری در بخش دولتی پرداخته ایم.

زبان:
فارسی
صفحات:
64 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135537 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.