پیش تغلیظ مقادیر ناچیز نیکل (II) در پسابهای اسلام شهر بوسیله نانو لوله کربنی اصلاح شده کربوکسیله

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

گسترش روز افزون نانوتکنولوژی یا فناوری نانو استفاده از نانو ذرات و ریز مواد نیز در تکنولوژی های مدرن افزایش یافته است.با توجه به این که روش های دارویی، رایج ترین روش های درمان بیماری ها محسوب می شود، از این رو تعیین مقدار داروی مصرف شده در نمونه های زیستی از اهمیت بالایی برخوردار است. تشخیص مقادیر بسیار اندک دارو در بدن یک امر مهم در دارو درمانی به شمار می رود. ساخت جاذب های مناسب با کارایی بالا و روش های سنتز ساده و ارزان برای پیش تغلیظ واستخراج این داروها با مقادیر بسیار کم از نمونه های بیولوژیکی که به طور مستقیم با روش های دستگاهی قابل اندازه گیری نیستندوسپس آنالیز این داروها با روش های دستگاهی کمک شایانی به بخش درمان بیماران خواهد کرد.نانو جاذبها ذراتی نانومتری از مواد آلی یا غیرآلی هستند که تمایل بالایی به جذب مواد دارند.درروش حاضر حساس و مطمین برای استخراج و پیش تغلیظ و اندازه گیری سریع و آسان مقادیر بسیار کم یون نیکل(II)درپساب های صنعتی  نمونه های آبی  به وسیلهنانو لوله های کربنی عامل دار شده با کربوکسیلهدر جهت بهبود عمل استخراج و پیش تغلیظ استفاده شد. اندازه گیری غلظت یون ها در محلول به روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای انجام گرفت. متغیرهای موثربراستخراج که عبارتند از: اثر pH، مقدار و نوع حلال شوینده،زمان استخراج و اثر سایر یونها و... بهینه شدند.فاکتور تغلیظ30،مقدارحد تشخیص روش(LOD) 1-µg.L09/0 و انحراف استاندارد نسبی 99/1%  بدست آمد.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135634 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.