مسئله ترور در دوران مشروطه و تاثیر ترور شجاع نظام مرندی در تحولات آذربایجان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
جلوس محمدعلی شاه قاجار بر سریر سلطنت موجب افزایش تقابل بین مشروطه خواهان و مستبدین شد. در این مجادله، وزنه مستبدین دولتی از نظر نیروی انسانی و تجهیزات نظامی بر قوای آزادی خواه مردمی سنگینی می کرد. بدین جهت مشروطه خواهان در برهه های مختلف مبارزات خویش، شیوه ترور را برگزیدند و در این راه حیدر خان عمواوغلی به علت هوش سرشار و توان فنی به کمک ایشان شتافت. وی ضمن ساخت بمب، برنامه عملیات اغلب این ترورها را طراحی و اجرا کرد. این پژوهش بر آن است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه‎ای و اسنادی، ضمن ترسیم اوضاع سیاسی- نظامی آذربایجان در دوره استبداد صغیر و جایگاه شجاع نظام مرندی در جنگ های داخلی آذربایجان درصدد پاسخ به این سوال برآید که ترور شجاع نظام مرندی چه تاثیری بر تحولات انقلاب مشروطه ایران در آذربایجان داشت؟ نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که ترور موفقیت‎آمیز شکرالله خان شجاع نظام مرندی- از مهره های اصلی قوای استبداد در آذربایجان- موجب شکستن حصر تبریز گشت و در پی آن راه مهم و استراتژیک تبریز - جلفا بار دیگر گشوده شد. همچنین این ترور زمینه، اهتزاز پرچم مشروطه، در شهرهای شمالی و غربی آذربایجان را میسر ساخت.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135856 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!