سامانه های پدافندی شهر ساسانی اردشیر خوره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

موضوع امنیت در شهر ها و مرز های دوره ساسانی بسیار پیچیده است بدیهی است که تامین امنیت در هر کشوری با توان داخلی بنیادی ترین اصل استقلال آن محسوب می شود. ساسانیان نیز از این امر مستثنا نبوده و جهت برقرای امنیت بر توان نیروی داخلی تکیه داشته اند. ارتش، در دوره ساسانیان با روی کار آمدن اردشیر بابکان (226-241م) نظم و قدرت بیشتری گرفت و هدف اردشیر از احیای قدرت نظامی حفظ آرامش و امنیت تمامی شهر های کشور بود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل دفاعی ساسانیان در ابعاد مختلف ازجمله پدافند عامل و غیرعامل در شهر اردشیرخوره است. نگارندگان در این پژوهش به بررسی تدابیر امنیتی و دفاع از شهر اردشیرخوره دوره ساسانی پرداخته و با بررسی های صورت گرفته مشخص می شود اردشیر علاوه بر ایجاد ارتش منظم جهت دفاع عامل؛ برای امنیت شهر اردشیرخوره نیز تدابیری خاص اندیشیده بوده که قبل از ساسانیان کمتر بدین امور توجه می شده است. احداث قلعه، حفر خندق و ایجاد حصار در اطراف شهر از جمله اقدامات ساسانیان برای دفاع غیر عامل از شهر بوده است. اردشیرخوره اولین شهر امپراتوری ساسانیست که امنیت شهر در اولویت طراح قرار گرفته و بانی شهر از پدافند های ایجادی برای حفظ امنیت شهر بهره برده است. پژوهش حاضر بنیادین و روش به کار رفته، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات پژوهش به شیوه کتابخانه ای و مشاهدات میدانی گرد آوری شده است. جنبه نوآوری تحقیق، شناسایی تدابیر امنیتی شهر اردشیرخوره ساسانیان می باشد که کمتر به آن توجه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135857 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!