پیامدهای امنیتی و اجتماعی بلایای کشاورزی در جامعه ایران عهد ناصری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
آفات کشاورزی به گیاهان یا جاندارانی گفته می شود که با ازدیاد آن ها در مزرعه و استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از محصول، باعث کاهش کمی یا کیفی محصول شده و رابطه مستقیمی با مقوله امنیت اقتصادی- اجتماعی در طول تاریخ حیات جامعه ایران به ویژه در عصر ناصری داشته است. این مقاله بر اساس روش تاریخی از نوع توصیفی- تحلیلی  بوده و به بررسی موضوع زندگی عامه مردم و ارتباط آن با بلایای کشاورزی پرداخته است. هدف این پژوهش پیامدهای امنیتی و اجتماعی بلایای کشاورزی در جامعه ایران عهد ناصری با اتکا به اسناد و منابع عصر قاجاریه است. یافته های پژوهش نشان می دهد بیماری ها و آفات کشاورزی از قبیل: ملخ زدگی، سن گندم و کرم ابریشم با مولفه های ناامنی چون: تداوم قحطی ها، بسیاری از نابسامانی ها، قاچاق و گرانی مواد غذایی، رشد انواع فقر اجتماعی و فرهنگی و معیشتی، کمبود نان، شیوع بیماری های وبا و طاعون، افزایش واردات کالا از اروپا، گسترش اختلافات ارضی و آبی میان روستاییان، مهاجرت روستاییان و ترک محل زندگی رابطه مستقیم و تاثیرگذاری داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135858 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!