تولید و تعیین ویژگی های بیوسورفکتانت سویه بومی میکروباکتریوم تحمل کننده شوری ، جداشده از خاک های دریاچه نمک قم

پیام:
چکیده:

سورفکتانت ها با منشا زیستی، ترکیبات آلی تولیدی توسط میکروارگانیسم ها مانند قارچ، مخمر و باکتری هستند که با قرار گرفتن در بین سطوح، باعث کاهش کشش سطحی و بین سحطی می شوند. در این تحقیق به جداسازی سویه های اکتینوباکتریا مولد بیوسورفکتانت از خاک دریاچه نمک قم پرداخته شد.110 سویه اکتینوباکتریا از خاک جداسازی و برای تولید بیوسورفکتانت مورد سنجش قرار گرفتند. تست های رایج تولید بیوسورفکتانت(همولیز گلبول قرمز، تست پخش نفت، سنجش کشش سطح و غیره) صورت گرفت و در نهایت آنالیز 16S rRNA روی بهترین سویه مولد بیوسورفکتانت انجام شد. تست های کروماتوگرافی لایه نازک، طیف سنجی مادون قرمز و آنالیز ساختاری روی بیوسورفکتانت صورت گرفت. بهینه سازی تولید بیوسورفکتانت در حضور منابع کربنی و نیتروژنی مختلف وفاکتورهای محیطی دما، pH و دور همزن انجام شد. از بین 110 سویه ی اکتینوباکتریا، 15 سویه قادر به تحمل نمک تا 10% بودند. با توجه به تست های سنجش تولید بیوسورفکتانت، 8 سویه قادر به تولید بیوسورفکتانت بودند که از این میان سویه شماره 9 به عنوان بهترین سویه انتخاب شد و بنابر آنالیز 16S rRNA در جنس میکروباکتریوم قرار گرفت. آنالیز های ساختاری گلیکولیپیدی بودن بیوسورفکتانت را مشخص نمودند. ساکارز و عصاره مخمر به عنوان بهترین منع کربن و نیتروژن و دمای oC 27 ، pH 11 و دور همزن 170 rpm به عنوان فاکتور های محیطی بهینه انتخاب شدند.با توجه به نتایج حاصل چنین سویه های باکتری با توان تولید بیوسورفکتانت بالا می توانند دارای کاربرد فراوانی در پاکسازی زیستی آب و اکوسیستم خاک باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
423 -438
لینک کوتاه:
magiran.com/p2136815 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.