مقایسه اثر عصاره آبی ریشه ارکید (Dactylorhiza maculate) با ایبوبروفن بر آستانه حسی درد با استفاده از تست فرمالین در موش صحرایی نر بالغ

پیام:
چکیده:
مقدمه

درد احساس نامطبوعی است که معمولا در اثر صدمات وارده به بافت ها بوجود می آید. ارکید با داشتن گلوکومانان دارای اثرات ضددردی در مدل های ایجاد درد حاد و مزمن می باشد. چون تاکنون مطالعه ای بر روی اثرات ضد دردی گیاه ارکید صورت نگرفته است و با توجه به خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی ترکیبات موجود در ریشه ارکید، هدف از انجام این طرح بررسی اثر عصاره ریشه ارکید بر کاهش و پیشگیری از درد فرمالینی می باشد.

روش کار

در این مطالعه تجربی 56 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی در 7 گروه کنترل، شاهد، ایبوبروفن (6 میلی گرم بر کیلوگرم) و چهار گروه دریافت کننده عصاره آبی ریشه ارکید (80، 160، 320 و 640 میلی گرم بر کیلوگرم) قرار گرفتند. تزریقات به صورت درون صفاقی انجام شد. 30 دقیقه پس از تزریق عصاره ارکید، تست فرمالین انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری ANOVA یک طرفه و تست پشتیبان دانکن در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

غلظت های320 و 640 میلی گرم بر کیلوگرم باعث کاهش معنی دار درد حاد و غلظت های 160، 320 و 640 میلی گرم بر کیلوگرم باعث کاهش معنی دار درد مزمن شد. ایبوبروفن نیز درد حاد و مزمن ناشی از فرمالین را کاهش داد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره ریشه ارکید به صورت وابسته به دوز دارای خاصیت ضد دردی می باشد که احتمالا به خاصیت آنتی اکسیدانی و و جود گلوکومانان و نیز خاصیت ضد التهابی آن مرتبط است

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137429 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.