ترسیم ساختار دانش در حوزه ی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت با استفاده از تحلیل هم واژگانی

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

شناسایی ساختار دانش و ترسیم نقشه ی راه در حوزه های مختلف دانش بشری می تواند مسیر حرکت محققان را برای مطالعات پیش رو روشن نماید. به همین منظور پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل شبکه و دیداری سازی علم، به ترسیم ساختار فکری دانش در حوزه ی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت پرداخته است.

مواد و روش ها

این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از تکنیک هم واژگانی انجام شده است. جامعه ی این پژوهش شامل 35914 رکورد ثبت شده در پایگاه وب او ساینس در بازه ی زمانی 2007 تا 2016 می باشد. به منظور بررسی دقیق تر، این بازه ی زمانی به 2 دوره ی 5 ساله (2007-2011 و 2012-2016) تقسیم شده است. تمامی رکورهای بازیابی شده در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و نمونه گیری صورت نگرفته است.

یافته ها

یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره ی 5 ساله ی اول زوج های کلیدواژه ای "E-Health and Telemedicine" و در دوره 5 ساله ی دوم کلیدواژه های "Computers and Medical Records"بیشترین هم رخدادی را داشته اند. خوشه بندی سلسله مراتبی منجر به شکل گیری تعداد 8 خوشه ی موضوعی در 5 ساله ی اول و 5 خوشه ی موضوعی در 5 ساله ی دوم گردید که موضوعات این خوشه ها عبارتند از: متن کاوی، بهداشت شخصی، اطلاعات سلامت، اطلاعات پزشکی، اطلاع رسانی بهداشتی، کیفیت زندگی، تصویربرداری پزشکی، سلامت عمومی، آموزش پزشکی، مراقبت سلامت، انتخاب ویژگی و شبیه سازی.

نتیجه گیری

در دوره زمانی مورد مطالعه بیشترین تعداد مقالات نوشته شده در حوزه ی مدیریت و فناوری، اطلاعات سلامت بوده و موضوعاتی از قبیل شبیه سازی، تصویربرداری پزشکی، اطلاع رسانی پزشکی کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته اند. این نتایج نشان می دهد که جبهه ی تحقیقات به سمت موضوعات آموزشی و سلامت عمومی گرایش پیدا کرده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
117 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137521 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.