موانع و چالشهای ارزیابی عملکرد بهورزان در برنامه غربالگری فشارخون بالا و دیابت: تحلیل محتوای کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

با توجه به اجرای طرح کشوری کنترل و پیشگیری از فشارخون بالا و دیابت، ارزیابی و پایش مراحل اجرای آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با بررسی نظرات و تجربیات افراد درگیر در برنامه با هدف شناسایی چالش های ارزیابی عملکرد بهورزان در زمینه ی غربالگری فشارخون و دیابت و ارایه ی راهکارهای اصلاحی اجرا شد.

مواد و روش ها

مطالعه از نوع تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قراردادی است که بخشی از یک مطالعه چند مرحله ای می باشد که در سال 1396 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر انجام شد. مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع انتخاب شدند. داده ها از طریق سه بحث گروهی متمرکز جمع آوری شد.

یافته ها

27 نفر از بهورزان، مربیان ناظر و کارشناسان ستادی درگیر در برنامه فشار خون و دیابت برای مطالعه انتخاب شدند. مفاهیم استخراج شده از نظرات مشکلات مربوط به ارزیابی برنامه غربالگری دیابت و فشارخون بالا در چهار قسمت شامل مشکلات زمینه ای، مشکلات ساختار، فرایند و نتایج ارزیابی عملکرد دسته بندی شد.

نتیجه گیری

براساس یافته های مطالعه علیرغم موفقیت در پیشگیری و کنترل دیابت، سیستم مراقبت بهداشتی اولیه ایران به خاطر فقدان یک برنامه ملی با رهنمودهای کامل و جامع در کاهش و کنترل فشارخون و دیابت با چالش هایی روبروست. عمده ی این چالش ها به فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان مربوط است. یافته های این مطالعه به مدیران کمک می کند تا برای حل مشکلات سیستم ارزیابی عملکرد اقدام کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
149 -158
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137523 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.