دیدگاه کارکنان و کارشناسان امور مالی بیمارستانها در خصوص چگونگی مدیریت هزینه های بیمارستان: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

مدیریت هزینه ها به منظور ارایه ی خدمات باکیفیت در محیط رقابتی و کسب رضایت مشتری یکی از اهداف مهم در سازمان های موفق است، اما این هدف چالش های بزرگی پیش روی مدیران سازمان ها قرار می دهد. هدف مطالعه شناسایی راهکار مناسب برای مدیریت هزینه ها در بیمارستان ها بود.

مواد و روش ها

این پژوهش به صورت کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام و نمونه گیری آن به شکل هدفمند صورت پذیرفت. مشارکت کنندگان از میان مسیولین و کارشناسان آگاه به مدیریت هزینه و امور مالی بیمارستان توحید استان بوشهر انتخاب شدند. ابزار جمع-آوری داده ها، مصاحبه و سوالات به شکل عمیق و باز بوده و تجزیه و تحلیل داده ها براساس روش آلن و جیسون (Ellen & Jason) صورت گرفت. اعتباریابی و تعیین صحت از روش قابلیت باورپذیری، قابلیت انتقال پذیری، قابلیت اطمینان پذیری و قابلیت تاییدپذیری انجام شد.

یافته ها

حیطه ی مدیریت هزینه های بیمارستان در قالب 30 زیرمضمون و 7 مضمون ظهور یافت. مضامین به دست آمده عبارت بودند از: مفاهیم شناسایی کانون های هزینه بر، فرهنگ سازی مدیریت هزینه، وضع قوانین و مقررات داخلی، نظارت و کنترل، استقرار سیستم هزینه یابی، تشکیل کارگروه و برنامه ریزی عملیاتی.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد مدیریت هزینه ها در بیمارستان ها با شناسایی کانون های هزینه بر،آغاز و با اجرای برنامه های فرهنگ-سازی در مصرف و صرفه جویی و ابلاغ دستورالعمل ها و ایجاد برنامه های کنترلی و نظارت از سوی مدیریت ارشد بیمارستان شکل می گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
159 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137524 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.