شناسایی عوامل موثر در تعیین نام نویسندگی از دیدگاه محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

تعیین درست نام نویسندگان و مشارکت کنندگان در اثر علمی یکی از ابعاد مهم مالکیت معنوی است و نقش مهمی در سنجش علمی بروندادهای علمی کشورها ، سازمان ها و افراد دارد. ازاین رو هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل موثر در تعیین نام نویسندگی از دیدگاه محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر به روش تحقیق کیفی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. جامعه پژوهش را اعضای هییت علمی، سردبیران و ویراستاران مجلات، هییت داوری مقالات و پایان نامه ها، محققین، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل دادند. حجم نمونه پژوهش به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. با 27 نفر از افراد واجد شرایط مصاحبه انجام یافت. چارچوب راهنمای مصاحبه این مطالعه بر پایه ی تحقیق دلوین و گری بنا شد. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از نرم افزار MAXQDA v10 استفاده شد.

یافته ها

یافته های به دست آمده در رابطه با شناسایی عوامل موثر در تعیین نام نویسندگی نشان داد، اکثریت مشارکت کنندگان بر این عقیده بودند که علاوه بر ذکر نام افرادی که شرایط کسب عنوان نویسندگی را دارا هستند، عواملی دیگر (بر اساس قوانین و عرف حاکم بر جامعه)، شامل روابط بین افراد، مقام ها و منسب های افراد، تسهیل شدن چاپ مقاله، مسایل مادی و قرارداد فرضی بین افراد، سبب می شود نام یک سری افراد دیگر در مقاله گنجانده شود.

نتیجه گیری

بررسی نتایج این مطالعه چنین نگرانی ایجاد می کند که مسیله روابط و منافع بین افراد در درازمدت ممکن است باعث شود اصل کیفیت و ارزش های علمی محققان و آثار علمی نقض شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
190 -199
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137526 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.