تحلیل تشخیص رفتار سازگار و مجاز اخلاقی بر حسب هویت اخلاقی و هوش اخلاقی

پیام:
چکیده:
زمینه

برخی افراد پس از انجام اولین رفتار غیراخلاقی، به انجام مجدد چنین رفتاری سازگار شده و به راحتی مرتکب رفتارهای غیراخلاقی بزرگتر بعدی می شوند. از طرفی برخی دیگر رفتار مجاز داشته و بعد از انجام اولین رفتار غیراخلاقی، پشیمان شده و در پی جبران رفتار غیراخلاقی خود بر می آیند. هدف این تحقیق بررسی نقش هویت و هوش اخلاقی در بروز رفتار سازگار و مجاز اخلاقی است.

روش

روش اجرای تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی است. این پژوهش شامل دو تحقیق جداگانه در حرفه حسابداری و حرفه حسابرسی است. جامعه آماری در حرفه حسابداری، دانشجویان حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم تحقیقات تهران با نمونه آماری 242 نفر و در حرفه حسابرسی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور با نمونه آماری 217 نفر و نمونه گیری در هر دو تحقیق به روش تصادفی ساده انجام شده است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با روش تحلیل تشخیص همزمان و گام به گام و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

یافته ها نشان می دهد افراد با هویت و هوش اخلاقی بالاتر، در صورت انجام رفتار غیراخلاقی پشیمان شده و انجام رفتارهای غیراخلاقی بعدی خود را متوقف یا محدود می نمایند.

نتیجه گیری

هویت و  هوش اخلاقی در بروز رفتار سازگار یا مجاز اخلاقی نقش دارند. سازمان ها می توانند از ویژگی های شخصیتی در گزینش نیروهای خود بویژه در پستهای حساس مالی و نظارتی بهره گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137802 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.