ارزیابی استحکام چسبندگی پوشش و ویژگی های لایه های سطحی تخته های سبک وزن هسته فوم

پیام:
چکیده:
هدف از تحقیق حاضر ارزیابی استحکام چسبندگی پوشش تخته های سبک وزن هسته فوم می باشد. تخته های سبک وزن با روش پیوسته یک مرحله ای و لایه های سطحی با ضخامت های 3، 4 و 5 میلی متر و با دمای پرس در دو سطح 130 و 160 درجه سانتی گراد تولید شدند. ویژگی های لایه های سطحی و همچنین استحکام چسبندگی پوشش های آکریلیک پایه آب و پلی یورتان پایه حلال اعمالی روی تخته های سبک وزن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش ضخامت لایه های سطحی در تخته های تولیدی با دمای 130 درجه سانتی گراد، استحکام سطحی، زبری و ترشوندگی سطح افزایش قابل توجهی یافته است. در حالی که در تخته های تولیدی با دمای 160 درجه سانتی گراد با افزایش ضخامت لایه های سطحی، استحکام سطحی، زبری و ترشوندگی سطح کاهش قابل توجهی یافت. همچنین نتایج بیانگر بالاتر بودن میزان چسبندگی پوشش های پلی یورتان در اکثر تیمارها نسبت به پوشش های آکریلیک پایه آب بود. بیشترین میزان چسبندگی پوشش نیز در تخته های تولیدی با دمای 130 درجه سانتی گراد، لایه های سطحی 5 میلی متر و با پوشش پلی یورتان به دست آمد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137905 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.