اصلاح غشا پلی سولفون با استفاده از نانوذره صمغ دانه ریحان به منظور حذف ماده رنگزای متیلن آبی از پساب

پیام:
چکیده:

غشاهای جدید نانوکامپوزیت بر پایه پلی سولفون (PSf) حاوی درصدهای وزنی مختلف از نانوذره های صمغ دانه ریحان (BSG)، با استفاده از روش جدایی فازی ناشی از بخارآب (VIPS) تولید شد. برای تولید نانوذره های BSG با قطر متوسط 42 نانومتر،از آسیاب سیاره ای استفاده شد. به منظور توصیف ساختار و عملکرد غشاهای نانوکامپوزیت از تصویربرداری SEM و طیف سنجی  FTIR و همچنین اندازه گیری میزان آ ب دوستی، محتوای آب، خواص مکانیکی، تخلخل کلی، میانگین اندازه حفره ها، شار آب خالص و پس زنی متیلن بلو (MB) بهره گرفته شد. با افزودن نانوذره های BSG، آب دوستی، شار آب خالص، مدول یانگ و پس زنی MB در غشای PSf به میزان چشمگیری بهبود یافت. شار آب خالص غشا با افزودن مقدار بهینه نانوذره یعنی 3 درصد وزنی، بیشترین افزایش در حدود 5933 درصد از 0.6 تا 36.2 لیتر بر (متر مربع. ساعت) را نشان داد. بیشترین مقدار پس زنی MB (99 درصد) برای غشای PSf حاوی 5 درصد وزنی نانوذره اندازه گیری شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137907 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.