شناسایی رنگدانه های سبز و قرمز دیوارنگاره های دوره زندیه در شیراز با روش دستگاهی

پیام:
چکیده:

رنگدانه های به کار رفته در دیوارنگاره های دوره زندیه (حدود 1193-1175 ه.ق) کمتر مورد بررسی فن شناسی قرارگرفته اند. در این تحقیق دو رنگدانه قرمز و سبز دیوارنگاره های سه بنای زندیه کاخ کریم خان، عمارت دیوان خانه و عمارت هفت تنان با روش های دستگاهی XRF ،XRD، FT-IR و PLM مورد بررسی قرار گرفته است. با شناسایی عناصر و ترکیب های به کار رفته در این رنگدانه ها در روش های XRF, XRD و همچنین مقایسه طیف های دریافتی در روش FT-IR با طیف های موجود در پایگاه اطلاعاتی IRUG و عکس های گرفته شده از رنگدانه ها زیر میکروسکوپ نوری PLMو تطبیق آنها با کتاب اطلس مربوطه،نتایج نشان دادند که رنگدانه های قرمز و سبز استفاده شده در دیوارنگاره های این سه بنای دوره زندیه از رنگدانه های معدنی ساخته شده و با توجه به نتیجه آزمایش ها رنگ قرمز، قرمز سرب و شنگرف و سبز به کار رفته سبز مالاکیت است. با توجه به بررسی پیشینه شناخت رنگدانه های هنری و تاریخی قبل و بعد از دوره زندیه و نتیجه به دست آمده مشخص می شود که ایرانی ها از ترکیبات محدودی استفاده می کرده اند و همان طور که سبک نقاشی دوره زندیه ادامه دهنده دوره های قبل و بویژه دوره صفویه است. در دوره زندیه نیز از رنگدانه هایی که در دوره صفویه در نقاشی به کار برده شده استفاده می شده و در دوره قاجار نیز استفاده از این رنگدانه ها ادامه یافته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137909 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.