ساخت دیود نور گسیل آلی زرد و قرمز با اضافه کردن ماده رنگزا به روش لایه نشانی تک بوته ای

پیام:
چکیده:
در این تحقیق دیود نور گسیل آلی زرد و قرمز با استفاده از لایه نشانی تک بوته ای ساخته شد. مشخصات الکتریکی، مختصات رنگی و نوری دیودهای ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش اثر دوپ کردن سه ماده رنگزای کومارین، قرمز نیلی و 3، 4- دی متوکسی پورفیرین در محیط کمپلکس آلومینیم (Alq3) که در منبع تبخیر آن از منبع تبخیر تک بوته ای به جای استفاده از منبع تبخیر سه و دوبوته، مورد بررسی قرارگرفت. دیود نور گسیل قرمز با دوپ کردن قرمز نیلی: کومارین و دیود نورگسیل زرد با دوپ کردن 3، 4- دی متوکسی پورفیرین: کومارین، داخل Alq3 به دست آمد. دوپ هم زمانقرمز نیلی: کومارینو 3، 4- دی متوکسی پورفیرین: کومارین ولتاژشروع روشنایی وکاری را نسبت به قرمز نیلی و 3، 4- دی متوکسی پورفیرین خالص داخل Alq3 برای چگالی جریان ثابت کاهش داد. بازدهی نوری بالا برای نیم درصد دوپ شده حاصل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از یک بوته به جای سه بوته علاوه بر سادگی و ساخت فیلم یکنواخت، هزینه های لایه نشانی را هم پایین می آورد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137911 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.