نقش عصاره برگ زیتون و نانوذرات در ساختار پوشش پلی اکریلات بر ویژگی های سطحی چوب تیمار گرمایی شده در طی هوازدگی طبیعی

پیام:
چکیده:

پوشش های شفاف مانند پلی اکریلات در محیط بیرون به طور معمول عمر کوتاهی دارند، زیرا پرتوهای خورشید از آنها عبور می کنند و موجب تخریب سطح چوب می شوند. این پدیده را می توان با استفاده از جاذب های نور فرابنفش مناسب در ساختار پوشش کاهش داد. به همین منظور، در این پژوهش تاثیر عصاره برگ زیتون در ترکیب با نانوذرات TiO2 و ZnO بر ویژگی های سطحی چوب تیمار گرمایی پوشش داده شده با پلی اکریلات طی هوازدگی طبیعی بررسی شد. در نهایت بر روی هر نمونه، شاخص های ارزیابی مانند تغییر رنگ، زاویه تماس، زبری سطح و رشد میکروارگانیسم ها توسط میکروسکوپ Dino lite اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که تغییرات رنگ در چوب تیمار گرمایی پوشش دهی شده در مقایسه با چوب پوشش دهی نشده اندک بود. همچنین زبری سطح طی هوازدگی در همه نمونه ها افزایش یافت. بیشترین زبری سطح در نمونه های پوشش دهی نشده مشاهده شد. اندازه گیری زاویه تماس بیان کننده ویژگی آب گریزی چوب تیمار گرمایی پوشش داده شده با پلی اکریلات به تنهایی یا ترکیب شده با افزودنی ها در طی شش ماه هوازدگی طبیعی بود. با توجه به نتایج تغییر رنگ و بررسی میکروسکوپی می توان بیان کرد که عصاره برگ زیتون به دلیل ویژگی آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی آن در ترکیب با نانوذرات اکسید روی کمترین تغییر رنگ و رشد میکروارگانیسم را نشان داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137945 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.