اصلاح توپوشیمیایی الیاف باگاس با کربوکسی متیلاسیون سطح

پیام:
چکیده:

مهندسی توپوشیمیایی سطوح الیاف، از راهبردهای جذاب برای ساخت محصولی با ویژگی های سطحی مطلوب به ویژه از راه واکنش با مولکول های آلی در محیط آبی است. در این تحقیق، خمیرکاغذ سودای باگاس به منظور ایجاد گروه های باردار در سطح الیاف با کربوکسی متیل سلولز (CMC) تیمار شد. فرایند کربوکسی متیلاسیون سطح الیاف تحت شرایط دمایی 85، 95 و 120 درجه سانتی گراد و مدت زمان واکنش 60، 90 و 120 دقیقه در حضور الکترولیت کلرید کلسیم انجام گرفت. زمان زهکشی، قابلیت نگهداری آب (WRV)، شاخص مقاومت به کشش و مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذهای اصلاح شده با CMC اندازه گیری و با مقادیر متناظر خمیرکاغذهای تیمارشده با کربوکسی متیل سلولز به صورت مرسوم و خمیرکاغذ شاهد (اصلاح نشده) مقایسه شد. نتایج نشان داد که تیمار با CMC، شاخص مقاومت به کشش و مقاومت به ترکیدن کاغذ دست ساز حاصل از خمیر اصلاح شده را نسبت به کاغذ دست ساز حاصل از خمیرکاغذ اصلاح نشده افزایش داد. بهترین ویژگی های مقاومتی در دمای 120 درجه سانتی گراد و مدت زمان 90 دقیقه حاصل شد، درحالی که زمان زهکشی در اثر اصلاح تحت تاثیر قرار نگرفت. برخلاف انتظار، قابلیت نگهداری آب توسط خمیرکاغذ اصلاح شده در مواردی کاهش یافت. بررسی ساختار با استفاده از طیف بینی FTIR و تفرق پرتو X افزایش پیوندیابی هیدروژنی و کاهش اندک درجه بلورینگی الیاف اصلاح شده را تایید کرد. می توان نتیجه گرفت که با وارد کردن گروه های اسیدی از طریق اصلاح توپوشیمیایی سطح الیاف باگاس توسط CMC، می توان بسیاری از ویژگی های خمیرکاغذ نهایی را متاثر ساخت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137949 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.