شاخص های کلیدی عملکرد بخش اورژانس :یک مطالعه مروری

پیام:
چکیده:
هدف

این مطالعه با هدف بررسی و معرفی شاخص های کلیدی عملکرد در بخش اورژانس انجام شد.

زمینه

 سازمان های مراقبت سلامتی با پدیده های مختلف مانند تغییر سریع فناوری، تغییر عوامل جمعیت شناختی و تغییر شیوه زندگی با محیط زیست ناپایدار مواجه هستند. از طرف دیگر، سیستم مراقبت سلامتی یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین صنایع در جهان تبدیل شده است. این عوامل موجب شده است مدیریت بیمارستان نیازمند تغییرات اساسی گردد، از جمله اینکه سازمان ها برای رسیدن به اهداف سازمانی به اندازه گیری عملکرد بپردازند. ارزیابی و نظارت بر عملکرد بخش اورژانس، از مهمترین فرآیندهای مراکز درمانی محسوب می شود.

روش کار

 در این مطالعه مروری، مقالات مرتبط با استفاده از کلیدواژه های key performance indicators و emergency department و معادل فارسی آنها)شاخص های عملکردی کلیدی و بخش اورژانس) در پایگاه علمی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، بانک اطلاعاتی نشریات کشور، Springer ,Medline، PubMed و Scholar Google جستجو شد. تعداد 48 مقاله یافت شد. این مقالات به صورت مرحله به مرحله مطالعه و پالایش شد و در نهایت، 16مقاله مرتبط انتخاب گردید. سپس، منابع منتخب بر اساس هدف مطالعه در فرم گردآوری داده ها وارد شد و تحلیل روایتی انجام شد.

یافته ها

بر اساس نتایج این مطالعه، مقالات به سه محور اهمیت ارزیابی عملکرد در بخش اورژانس، شاخص های کلیدی عملکرد و انواع آن (شاخص های ورودی، شاخص های فرآیندی، شاخص های پیامدی) پرداخته اند که به تفصیل توضیح داده می شوند.

نتیجه گیری

 مدیران و تصمیم گیران همواره با مشکل انتخاب بهترین شاخص از میان مجموعه متنوعی از شاخص ها روبرو هستند و اغلب به دلیل انباشتگی داده ها، به کارگیری همه آنها امکان پذیر نیست. به همین دلیل، مدیران و کارکنان نگاهی منفی به سیستم های ارزیابی عملکرد دارند و تعیین و شناسایی تعداد محدودی شاخص اساسی که بتواند اهداف مدیریتی سازمان را برآورده سازد ضروری است.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137999 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.