کاتکول آمین ها و سندرم قلب شکسته: نگاهی بر مراقبت های پرستاری

پیام:
چکیده:
هدف

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش کاتکول آمین ها در پاتوژنز کاردیومیوپاتی تاکوتسوبو و مراقبت های پرستاری مربوط به آن انجام شد.

زمینه

کاردیومیوپاتی تاکوتسوبو، یک سندرم اکتسابی حاد است که با اختلال حاد برگشت پذیر عملکرد سیستولیک اپیکال و قطعه میانی بطن چپ، در غیاب انسداد قابل ملاحظه شریان کرونری مشخص می شود. اعتقاد بر این است که عوامل استرس زای عاطفی و جسمی، از محرک های اصلی این بیماری هستند. با وجود سال ها تلاش برای درک بهتر این اختلال، دانش فعلی محدود است؛ اما صاحبنظران مختلف در مورد ارتباط کاتکول آمین ها با ایجاد این سندرم به توافق رسیده اند.

روش کار

 در این مطالعه مروری، راهبرد جستجو، یافتن مقالات دارای متن کامل با هدف مرور پژوهش ها و گزارشات موردی اخیر در بازه زمانی سال های 2014 تا 2018 میلادی با کلیدواژه هایBroken heart syndrome ، Apical ballooning syndrome، Takotsubo cardiomyopathy، Stress-induced cardiomyopathy، Catecholamines، nursing و nursing care  در پایگاه های داده ای و موتورهای جستجو شاملPubMed ، Google Scholar و  Web of Science  بود. از میان 392 مقاله و گزارش موردی یافت شده، 21 مقاله وارد مطالعه شدند.
یافته ها. از میان فرضیه های مختلف، اختلال عملکرد میکروواسکولار ناشی از کاتکول آمین، در حال حاضر قابل قبول ترین فرضیه است. محرک های استرس زا، می توانند باعث افزایش فعالیت محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال و آزاد شدن کاتکول آمین شوند. اگر کاتکول امین ها، دلیل ایجادکننده در کاردیومیوپاتی تاکوتسوبو هستند، این امر که تجویز کاتکول آمین اگزوژن می تواند این شرایط را فراهم آورد، کاملا محتمل است.

نتیجه گیری

 اگر چه مطالعات بسیاری، بعضی از انواع سمیت کاتکول آمین را به پاتوفیزیولوژی کاردیومیوپاتی تاکوتسوبو نسبت داده اند، با توجه به تاثیر بالقوه بر راهبردهای درمانی فعلی، نیاز به بررسی بیشتر این موضوع است. به دلیل عوارض جانبی قلبی عروقی، استفاده از اپی نفرین با اهداف درمانی تحقیقات بیشتری را می طلبد. با توجه به شباهت علایم این سندرم با ایسکمی میوکارد، مراقبت های پرستاری در این نوع کاردیومیوپاتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
56 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138003 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.