مبانی سنخ شناسی در قرآن کریم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

«سنخ شناسی»یکی از روش های تبیین مباحث در علوم مختلف است که از آن به طور گسترده در قرآن کریم استفاده شده است. در این پژوهش به روش توصیفی_ تحلیلی «مبانی» و «اصولی» که قرآن کریم بر اساس آن ها سنخ ها را تعریف و از یکدیگر متمایز کرده، بررسی شده است. قرآن کریم در گونه سازی چهار مبنای اساسی دارد. مبنای سنخ شناسی فرهنگی، حاکمیت ارزش های توحیدی و دوری از سنت گرایی (تبعیت از گذشتگان) است. سنخ های اجتماعی، بر مبنای نظارت اجتماعی و عدم بی تفاوتی افراد نسبت به یکدیگر بنا شده است. همچنین مبنای سنخ شناسی سیاسی، «قدرت» و «هجرت» است و سنخ های اقتصادی، بر مبانی «انصاف در توزیع» و «اعتدال در مصرف» تبیین شده است. در سنخ شناسی تمایزها بیشتر آشکار می گردد. به همین دلیل قرآن کریم به منظور دستیابی به «شناخت» بیشتر مخاطبان، روش طبقه بندی و گونه شناسی را برگزیده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
78 تا 101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138032 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!