معنای واژه «مستمر» در آیه (وإن یروا آیه یعرضوا ویقولوا سحر مستمر) با تکیه بر بافت زبانی و غیر زبانی

پیام:
چکیده:

واژه « مستمر» در آیه شریفه (وإن یروا آیه یعرضوا ویقولوا سحر مستمر) (قمر /2) از واژگان قرآن کریم است که مفسران در بیان معنای آن دچار اختلاف شده و آرای گوناگونی را مطرح نموده اند؛ همان گونه که در میان منابع دانش لغت هم این تشتت آراء و اقوال دیده می شود؛ زیرا عده ای این واژه را دارای یک اصل معنایی دانسته و برخی برای آن چند اصل معنایی در نظر گرفته اند. اختلاف در اصل معنای لغوی «مستمر»، مفسران را در تفسیر این آیه دچار اختلاف نظر نموده است؛ سحر متداوم، سحر زایل شونده، سحر قوی، سحر مشابه و سحر فراگیر از معانی «سحر مستمر» در تفاسیر موجود است. با توجه به اختلاف گسترده ای که در میان مفسران در بیان معنای این ترکیب وجود دارد، به نظر می رسد می توان با تکیه بر نقش عناصر زبانی در متن و تاثیر آن در تشخیص معنا و موقعیت تولید متن، معنای تداوم را بر دیگر معانی ترجیح داد. بافت زبانی و غیرزبانی این آیه نشان می دهد، معنای مستمر باید دارای بار منفی باشد و از میان معانی منفی که مطرح شده، معنای تداوم با بافت زبانی و غیرزبانی هماهنگ تر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
122 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138034 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.