اثر زاویه حمله پره بر عملکرد توربین باد محوری عمودی داریوس با پره J- شکل

پیام:
چکیده:

انسان همواره به دنبال راه هایی برای تولید انرژی الکتریکی ارزان و دایمی است. یکی از این راه ها، استفاده از توربین های بادی است. توربین های بادی محور عمودی به دلیل مشکل راه اندازی و بازده پایین نسبت به توربین های محور افقی، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. از راه های بهبود عملکرد توربین های باد محور عمودی، تغییر زاویه حمله ایرفویل نسبت به باد است. در این مطالعه، از روش دینامیک سیالات محاسباتی برای حل معادلات حجم محدود جریان استفاده شده است. زوایای مختلف حمله از 12- تا 10+ درجه و سرعت باد 10 متر بر ثانیه و چگالی 1/225 کیلوگرم بر متر مکعب و ویسکوزیته دینامیکی ثابت 1/825 پاسکال ثانیه استفاده شده است. نتایج نشان داد که با افزایش زاویه حمله ایرفویل تا 10+ درجه، ضریب توان و گشتاور نسبت به حالت مرجع (صفر) کاهش می یابد و با کاهش زاویه حمله ایرفویل تا 4- درجه، ضریب توان و گشتاور افزایش و بعد از آن در 8- تا 12- درجه کاهش می یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1773 -1788
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138183 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.