توسعه مدلی جدید با استفاده از شبیه سازی CFD برای پیش بینی عملکرد کنتور توربینی گاز

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر، توسعه مدلی عددی برای پیش بینی عملکرد کنتور توربینی گاز با استفاده از معادله حرکت بر پایه تیوری تعادل گشتاور است. در این مدل با استفاده از دیدگاه قاب چرخان چندتایی و مدل اغتشاشی Standard k-ε شبیه سازی در حالت پایا بر روی یک کنتور توربینی گاز 2اینچ با ظرفیت 65G و کلاس 150 ساخت شرکت ومتک به وسیله نرم افزار فلوینت انجام شد. جهت مدل کردن معادله تعادل گشتاور و محاسبه سرعت زاویه ای روتور، کد UDF مناسب ایجاد و به نرم افزار اضافه شد. برای ارزیابی دقت مدل، نتایج شبیه سازی با داده های تجربی به دست آمده از سازنده کنتور مورد مقایسه قرار گرفت که اختلاف نتایج شبیه سازی و داده های تجربی حدود 0/16% بود که نشان از اعتبار مدل ارایه شده در شبیه سازی عملکرد کنتور توربینی گاز است. نتایج به دست آمده از شبیه سازی بیانگر عدم تقارن توزیع سرعت برای دبی های بیش از Qmax 0/4 در پایین دست کنتور بود و برای اینکه این پدیده تاثیر منفی بر اندازه گیری جریان نداشته باشد، طول مناسب برای توسعه یافتگی جریان برای پایین دست کنتور با استفاده از شبیه سازی انجام شده حداقل 10 برابر قطر لوله پیشنهاد شد. بنابراین می توان با استفاده از مدل ارایه شده هزینه های سنگین طراحی و بهینه سازی کنتور توربینی را کاهش داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1933 -1941
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138196 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.