آسیب شناسی سیستم تامین و توزیع اقلام غیرمتمرکز خوراکی مورد مطالعه یک مرکز نظامی - انتظامی

پیام:
چکیده:

از مهم ترین اقداماتی که سازمان های موفق می توانند برای ارتقای اثربخشی خود انجام دهند آسیب شناسی به موقع فرآیندهای امور عملیاتی جاری در سازمان است که این امکان را به مدیران می دهد، همواره از مسایل و مشکلات جاری سازمان خود مطلع باشند. فرآیند تامین اقلام و توزیع به عنوان یکی از مهم ترین مسایل و موضوعات سازمان، دارای اهمیت و ضرورت انکار ناپذیری می باشد. هدف این پژوهش آسیب شناسی سیستم تامین و توزیع اقلام غیرمتمرکز خوراکی در یک مرکز نظامی - انتظامی بر اساس مدل سه شاخگی می باشد؛ بنابراین پژوهش از نظر نتیجه کاربردی، از نظر هدف توصیفی می باشد. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید؛ که روایی محتوایی آن توسط خبرگان تایید شده و ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه نیز برای سنجش پایایی محاسبه شد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان آمادی می باشد. به دلیل محدود بودن جامعه آماری تمام شماری صورت گرفت. عمده ترین نتایج نشان دهنده مناسب بودن عوامل زمینه ای و نامناسب بودن عوامل ساختاری شامل؛ «دستورالعمل ها»، «برنامه ریزی»، «فرایند و روش خرید»، «نیروی انسانی» و «بودجه» می باشد. پس از مشخص شدن نقاط ضعف سیستم تامین و توزیع، پیشنهادها لازم جهت بهبود این سیستم ارایه گردیده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138209 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.