بررسی آلودگی هوا در بازارهای سنتی و سرپوشیده؛ مطالعه موردی میدان نقش جهان اصفهان در سال های 98-1397

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

آلودگی هوا در محیط های بسته نظیر مراکز خرید از طریق خودروها، به واسطه مجاورت با خیابان ها و ازدحام جمعیت تحت تاثیر قرار می گیرد. علی رغم تاثیر آلاینده ها در سلامت جامعه، آلودگی هوا در بازارهای سنتی با تهویه طبیعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان سطح برخی آلاینده های هوا در سه بازار سنتی اصفهان (سرای مخلص، قنادی ها و قهوه کاشی ها) واقع در میدان نقش جهان انجام شد.

مواد و روش ها

غلظت آلاینده های دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، ازن و ذرات معلق با استفاده از دستگاه Aeroqual S500 با روش اندازه گیری مستقیم اندازه گیری شد و جمعیت باکتری ها و قارچ ها با استفاده از پمپ نمونه گیری Flite 3 (SKC) در یک دوره 9 ماهه از پاییز 1397 تا بهار 1398 تعیین گردید.

یافته ها

بر اساس نتایج، غلظت آلاینده ها در روزهای پایانی هفته به مراتب بالاتر است. در تمام ایستگاه ها غلظت ازن نزدیک به صفر بود، اما SO2، NO2 و ذرات معلق بالاتر از حد استاندارد بود. کیفیت هوا در سرای مخلص و قنادی ها بحرانی تر از قهوه کاشی ها بود. بیشترین جمعیت باکتری ها و قارچ ها به ترتیب متعلق به خانواده باسیل های گرم مثبت و گونه های پنی سیلیوم بود.

نتیجه گیری

فقدان سیستم تهویه از یک سو و تردد موتورسیکلت ها همراه با فعالیت های شغلی متنوع، سبب افزایش غلظت آلاینده ها در بازار سنتی اصفهان شده است. با توجه به حضور طولانی مدت مغازه داران بازار و تردد مردم در این محیط، توجه به کیفیت هوا و ارایه راهکارهایی برای کاهش غلظت آلاینده های هوا ضروری است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
273 -282
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138310 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.